Ścieżka nawigacyjna

 • Deklaracja dostępności

Treść strony

Deklaracja dostępności

[Nazwa organu sektora publicznego] zobowiązuje się zapewnić dostępność [swojej strony internetowej (swoich stron internetowych)] [oraz] [swojej aplikacji mobilnej (swoich aplikacji mobilnych)] zgodnie z treścią ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019, poz. 848).

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej [adres strony internetowej na której publikowana jest niniejsza deklaracja dostępności].

Status pod względem zgodności

Niniejsza strona internetowa jest w pełni zgodna z W3C Web Content Accessibility Guidelines WCAG 2.0 na poziomie AA.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia [wstawić datę pierwszego sporządzenia lub późniejszej aktualizacji oświadczenia w sprawie dostępności, po dokonaniu oceny stron internetowych/aplikacji mobilnych, do których ma ono zastosowanie. Zaleca się przeprowadzenie oceny i aktualizację oświadczenia po wprowadzaniu istotnych zmian na stronie internetowej/w aplikacji mobilnej] r.

[Treść niniejszej deklaracji oparto o samoocenę dokonaną przez organ sektora publicznego.]

[Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu [wstawić datę ostatniego przeglądu pod kątem precyzyjności zapisów niniejszej deklaracji dostępności] r.]

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy użytkownik ma możliwość powiadamiania podmiotu publicznego o braku dostępności cyfrowej treści opublikowanych na niniejszej stronie internetowej.

[Proszę przedstawić opis (wraz z odnośnikiem) mechanizmu informacji zwrotnej, który ma być stosowany do zgłaszania organowi sektora publicznego wszelkich nieprawidłowości w zakresie zgodności oraz występowania o informacje i treści wyłączone z zakresu dyrektywy].

[Proszę podać dane kontaktowe odpowiednich podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej].

Postępowanie odwoławcze

[Proszę przedstawić opis (wraz z odnośnikiem) postępowania odwoławczego w przypadku niezadowalającej odpowiedzi na powiadomienie lub wniosek przesłany zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2016/2102].

[Proszę podać dane kontaktowe właściwego organu odpowiedzialnego za postępowanie odwoławcze].

Informacje dodatkowe

[data publikacji strony internetowej lub aplikacji mobilnej]

[data ostatniej aktualizacji strony internetowej lub aplikacji mobilnej, po dokonaniu istotnej zmiany jej zawartości, polegającej w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji, albo zmianie sposobu publikowania informacji]

[informacje lub link do informacji o sposobie, na podstawie którego została dokonana ocena dostępności cyfrowej]

[dane teleadresowe siedziby podmiotu publicznego wraz ze wskazaniem danych kontaktowych osoby wyznaczonej do realizacji spraw w zakresie dostępności cyfrowej w tym podmiocie publicznym]

Na niniejszej stronie internetowej dostępne są następujące skróty klawiszowe umożliwiające nawigację bez potrzeby używania urządzeń wskazujących (np. myszki):

 • 0 - wywołanie podstrony zawierającej niniejszą "Deklarację dostępności";
 • 1 - wywołanie strony głównej;
 • 2 - przejście do menu;
 • 3 - przejście do treści strony;
 • 4 - wywołanie podstrony mapy witryny;
 • 5 - przejście do wyszukiwania.

Sposób użycia klawiszy dostępu jest zależny od posiadanego systemu operacyjnego:

 • Windows
  • Mozilla Firefox: Shift + Alt + litera/cyfra
  • Opera: Shift + Esc + litera/cyfra
  • Edge / Internet Explorer: Alt + litera/cyfra a następnie Enter
 • Linux
  • Mozilla Firefox: Shift + Alt + litera/cyfra
  • Opera: Shift + Esc + litera/cyfra
 • macOS
  • Safari: Ctrl + litera/cyfra
  • Mozilla Firefox: Shift + Ctrl + litera/cyfra
  • Opera: Shift + Esc + litera/cyfra
  • Internet Explorer: Alt + litera/cyfra a następnie Enter

Strona internetowa powinna być dostępna pod najnowsze wersje czytników ekranu:

 1. Jaws
 2. NVDA
 3. VoiceOver
 4. Window Eyes
 5. Supernova

[informację o dostępności architektonicznej dla osób niepełnosprawnych siedziby podmiotu publicznego]

[informację o dostępności tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej albo informację o jej braku wraz z informacją o metodach umożliwiających skorzystanie z tej funkcji]

[link do deklaracji dostępności aplikacji mobilnej, w przypadku posiadania przez podmiot publiczny aplikacji mobilnej]

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich – https://www.rpo.gov.pl/

Właściciel strony internetowej dąży do osiągnięcia wyższego poziomu dostępności niż wymagany prawem.

Niniejsza deklaracja dostępności została potwierdzona przez główną osobę odpowiedzialną za podmiot będący właścicielem strony internetowej.

[Dostępność niniejszej strony internetowej została przebadana przez wykonawcę na ostatnim etapie jej wykonywania.]

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-11-30 14:01

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 191

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Łysomicach

ul. Toruńska 10 (w Pałacu)

NIP: 879-22-94-569
REGON: 871569642

Dane kontaktowe

telefon / fax: 56 678-36-09

pp-p-lysomice@wp.pl

Godziny urzędowania

 • Poniedziałek - 7:00 - 15:00
 • Wtorek - 7:00 - 18:00
 • Środa - 9:30 - 15:00
 • Czwartek - 7:00 - 15:00
 • Piątek  - 9:00 - 15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 8142
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-05-19 11:00

Stopka strony